Żywiec, dnia 3 lipca 2019 r.

Szanowni odbiorcy,

Miejskie Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu jako dostawca energii cieplnej zawiadamia o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz.4751 nowych stawek za ciepło i pełnego tekstu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.28.2019.CW z dnia 26 czerwca 2019 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła dla MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu wraz z uzasadnieniem.


Z nową taryfą i decyzją można zapoznać się pod linkiem:

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/4751/akt.pdf

 

MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1.08.2019 r.