Rozpoczął się „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca" w 2020 roku. Aktualne informacje w zakładce Program ograniczenia niskiej emisji spalin: https://www.ekoterm.ig.pl/index.php/pone