Zgodnie z Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022, poz. 196) zmieniającą w 2022 roku na okres 6 miesięcy - tj. od 1.02.2022 do 31.07.2022 m.in. obniżoną stawkę VAT dla dostawy energii cieplnej z 23% na 5%, MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o w Żywcu informuje, że stawka podatku VAT za energię cieplną dla odbiorców końcowych zostanie w w/w okresie obniżona do 5%.

Obniżona stawka dla dostawy energii cieplnej z 23% na 5% - zastosowana zostanie  do faktur wystawionych za miesiące: luty - lipiec, 2022 r.

Obniżona stawka dla dostawy energii cieplnej z 23% na 8% - zastosowana zostaje tylko z datą wystawienia faktury 1 lutego 2022 r. tj. za miesiąc styczeń 2022 r.