Dokument e-faktura została stworzona przez Spółkę z myślą o wygodzie odbiorców ciepła MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu. Jest dokumentem finansowym, funkcjonującym na równi z fakturą papierową. Różni się wyłącznie sposobem jej dostarczenia do Odbiorcy ciepła.

Aby aktywować e-fakturę należy wypełnić „Oświadczenie o akceptacji wystawiania i udostępniania faktury drogą elektroniczną” i dostarczyć na adres : 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM”

Sp. z o.o. w Żywcu

Sekcja sprzedaży i analiz

ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec

Dane umieszczone we wniosku zostaną zweryfikowane. Rozpoczęcie wystawiania e-faktury nastąpi najwcześniej od następnego cyklu rozliczeniowego po zarejestrowaniu oświadczenia. Identyczny jest tryb postępowania w przypadku rezygnacji z  e-faktury.

 

 

Dokumenty do pobrania: