Dokument e-faktura-niekoncesjonowana została stworzona przez Spółkę z myślą o wygodzie odbiorców sprzedaży w zakresie działalności niekoncesjonowanej MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu. Jest dokumentem finansowym, funkcjonującym na równi z fakturą papierową. Różni się wyłącznie sposobem jej dostarczenia do Odbiorcy.

Aby aktywować e-fakturę-niekoncesjonowaną należy wypełnić „Oświadczenie o akceptacji wystawiania i udostępniania faktury drogą elektroniczną działalność niekoncesjonowana” i dostarczyć na adres : 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM”

Sp. z o.o. w Żywcu

Sekcja finansowo - księgowa

ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec

Dane umieszczone we wniosku zostaną zweryfikowane. Rozpoczęcie wystawiania e-faktura-niekoncesjonowana nastąpi najwcześniej od następnego cyklu rozliczeniowego po zarejestrowaniu oświadczenia. Identyczny jest tryb postępowania w przypadku rezygnacji z  e-faktura-niekoncesjonowana.

 

 

 

Dokumenty do pobrania: