ATUTY MZEC „EKOTERM’’ Sp. z o.o. w Żywcu.

A. Stały rozwój techniczny z uwzględnieniem najnowszych trendów obowiązujących w krajach rozwiniętych.

   1.Nowoczesne źródło ciepła:

       1. obniżenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanego ciepła (z ok.18kWh/ GJ w latach 1986-1990 do ok. 3,0 kWh/GJ w latach 2001-2010),

       2. kompleksowe zastosowanie przetwornic częstotliwościowych do układów regulacji napędów pomp, wentylatorów i przenośników,

       3. modernizację układu pompowego (obniżenie ciśnienia dyspozycyjnego z 120 m.s.w. w 1986 roku przez 65 m.s.w. w latach 1990 - 2000 do 30 m.s.w. w 2001 roku rozdział pomp obiegowych na pompy kotłowe i sieciowe),

       4. monitoring źródła ciepła.

   2. Pełna automatyzacja wszystkich  wymienników cieplnych z monitoringiem parametrów.

   3. Realizacja zadań  remontowych oraz inwestycyjnych w większości przez własnych pracowników.

   4. Prowadzenie z zyskiem działalności  pomocniczej:

       1.dzierżawa pomieszczeń( emitor,  garaże, obiekty po byłych kotłowniach),

       2.wykonywanie usług zewnętrznych  (transportowe, instalacyjne).

   5. Działania proekologiczne:

       1.likwidacja kotłowni  osiedlowych, zakładowych oraz lokalnych,

       2. skreślenie z listy najbardziej  uciążliwych przedsiębiorstw dla środowiska,

       3. Certyfikat „Czystej Produkcji”.

   6.Stały wzrost liczby nowych odbiorców energii cieplnej przy konkurencyjnej cenie (taniej niż energia pozyskiwana z kotłowni olejowej o ok. 70-85 % i gazowej 10%).

   7. Promowanie odnawialnych źródeł  energii (bateria słoneczna dla własnych potrzeb c.w.u.).

B. Utrzymanie dominującej pozycji na  rynku energii cieplnej w mieście Żywcu pomimo licznych transformacji organizacyjnych.

C. Gwarancja stabilnej pracy przy wskaźniku bezrobocia w Polsce i najbliższej okolicy.