Grupy odbiorców zgodnie z taryfą dla ciepła obowiązującą od 01.11.2020 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW 114 462,68 114 462,68 114 462,68

2.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c 9 538,56 9 538,56 9 538,56

3.

Cena ciepła

zł/GJ 38,44 38,44 38,44

4.

Cena nośnika ciepła

zł/m3 19,74 19,74 19,74

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW 42 794,90 31 438,60 25 645,37

6.

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c 3 566,24 2 619,88 2 137,11

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 12,38 11,17 8,36

Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.