Grupy odbiorców zgodnie z taryfą dla ciepła obowiązującą od 01.08.2019.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW 107 769,43 107 769,43 107 769,43

2.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c 8 980,79 8 980,79 8 980,79

3.

Cena ciepła

zł/GJ 35,85 35,85 35,85

4.

Cena nośnika ciepła

zł/m3 19,18 19,18 19,18

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW 39 648,63 30 149,29 24 848,59

6.

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c 3 304,05 2 512,44 2 070,72

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 11,64 10,96 8,09

Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.