Na podstawie załącznika 4 ppkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Sp. z o.o. informuje, że wartość wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  w 2022 roku wynosi 1,52. Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022 roku to w całości węgiel kamienny.