Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr. 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”

 

Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru w ramach zadania „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Odpowiedzi na pytania: