Rok 2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr. 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”

 

1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru w ramach zadania „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.

 

Link do indywidualnej strony postępowania.

 

 

2. Nazwa zadania: „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” – wybór wykonawcy zadania.

 

Link do indywidualnej strony postępowania.

Link do strony postępowania w portalu E-zamówienia

Link do strony postępowania w portalu TED: Dz. Urz. UE 2023/S 188-586809

 

3. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru w ramach zadania „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Link do indywidualnej strony postępowania.

 

4. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru w ramach zadania „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Link do indywidualnej strony postępowania.

 

 


 

Rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa zadania: Przebudowa Kotłowni Rejonowej "Pod Grapą" dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

Rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa magistralnej, kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDN200-250 na os. 700-lecia i os. Młodych w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

 Rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa zadania: Dostawa i montaż węzłów cieplnych w budynkach nr 21-33 na os. 700-lecia oraz budynkach nr 2-26 przy ul. Południowej w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

Rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa zadania: Dostawa minikoparki dla MZEC EKOTERM SP Z O.O. w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

2. Nazwa zadania: Dostawa i montaż węzłów cieplnych w budynkach nr 21-33 na os. 700-lecia oraz budynkach nr 2-26 przy ul. Południowej w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

3. Nazwa zadania: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150/450 mm - 2xDN25/140 mm do budynków nr 21-33 na os. 700-lecia oraz budynków nr 2-26 przy ul. Południowej w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

Rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa zadania: Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki dla MZEC EKOTERM SP. Z O.O. w Żywcu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

2. Nazwa zadania: Odnowienie oznakowania przeszkodowego na trzonie komina oraz konserwacja zwężki ceramicznej w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu ul. Folwark 14 wraz z dostawą niezbędnych materiałów."

 

Dokumenty do pobrania:

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

3. Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp. z o.o. w Żywcu."

 

Dokumenty do pobrania: