Grupy odbiorców zgodnie z taryfą dla ciepła obowiązującą od 1.1.2023 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW 190 977,22 190 977,22 190 977,22

2.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c 15 914,77 15 914,77 15 914,77

3.

Cena ciepła

zł/GJ 91,07 91,07 91,07

4.

Cena nośnika ciepła

zł/m3 20,23 20,23 20,23

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW 62 074,43 50 634,51 36 209,41

6.

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c 5 172,87 4 219,54 3 017,45

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 19,16 17,14 13,02

Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

 

Taryfa do pobrania.