Grupy odbiorców zgodnie z taryfą dla ciepła obowiązującą od 15.06.2021 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW 123 849,42 123 849,42 123 849,42

2.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c 10 320,79 10 320,79 10 320,79

3.

Cena ciepła

zł/GJ 41,60 41,60 41,60

4.

Cena nośnika ciepła

zł/m3 18,99 18,99 18,99

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW 43 459,39 32 103,09 26 309,87

6.

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c 3 621,62 2 675,26 2 192,49

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 12,56 11,39 8,56

Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

 

Taryfa obowiązująca od 15.06.2021 do pobrania w pdf.