Grupy odbiorców zgodnie z taryfą dla ciepła obowiązującą od 01.12.2021 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW 132 621,62 132 621,62 132 621,62

2.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c 11 051,80 11 051,80 11 051,80

3.

Cena ciepła

zł/GJ 56,21 56,21 56,21

4.

Cena nośnika ciepła

zł/m3 19,77 19,77 19,77

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW 45 664,23 35 804,44 26 950,07

6.

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/m-c 3 805,35 2 983,70 2 245,84

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 13,92 12,32 9,70

Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.