Tabele opłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałe usługi świadczone przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Spółka z o.o. w Żywcu, na podstawie Decyzji 14/PZ/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Obowiązują od 01.08.2020 r.

 

Tabele opłat.