Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr. 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”

 

„Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” – wybór wykonawcy zadania.

 

Link do strony postępowania w portalu E-zamówienia

Link do strony postępowania w portalu TED: Dz.U.: 2024/S 014-035984

 

Dokumenty do pobrania: