W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”, niniejszym informujemy o konieczności złożenia oświadczenia, o którym mowa w w/w ustawie (w zał. wzór oświadczenia możliwy do wykorzystania) uprawniający do stosowania średniej ceny ciepła na wytwarzaniu z rekompensatą.

Termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 7 października 2022 r.

 

 

 

Załączniki do informacji: