W ramach akcji „Żywiec - To MY tworzyMY atmosferę – ekologiczna akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza realizowana przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Spółka z o.o. z siedzibą w Żywcu” została utworzona strona internetowa http://www.smogzywiecki.pl/. Na stronie będzie można znaleźć informacje o realizowanych w ramach zadania warsztatach, w tym relacje fotograficzne. Na stronie dostępne będą materiały edukacyjne z warsztatów, wersja elektroniczna plakatu promującego edukację ekologiczną w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu oraz aktualności dotyczące kolejnych działań w ramach projektu.

W ramach akcji został wyprodukowany również film poświęcony edukacyjno-informacyjnego o przyczynach i skutkach zanieczyszczeń powietrza w Mieście Żywiec oraz o sposobach zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza zanieczyszczeniami niskiej emisji pochodzącymi z ogrzewania domostw. Film dostępny jest na w/w stronie.

W związku z prowadzona akcją powstał również Plakat ekologiczny promującego edukację ekologiczną w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu.