KALKULATOR KOSZTÓW OGRZEWANIA wg.aktualnej taryfy dla grupy A3.


Metoda pierwsza: Podaj powierzchnię budynku i wybierz rodzaj ocieplenia

Powierzchnia grzewcza [m2]


Metoda druga: Podaj wyznaczone zapotrzebowanie mocy grzewczej (z projektu)

Zapotrzebowanie mocy [kW]